Teplé vody

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Akreditované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem nabízejí v rámci svých služeb pro

  • občany
  • provozovatele vodovodů
  • výrobce a distributory teplé vody
  • provozovatele hotelů, penzionů či restauračních zařízení
  • zdravotnická zařízení
  • a další subjekty…

kompletní chemické, fyzikální, mikrobiologické a organoleptické rozbory teplé vody dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, příloha č.2 a 3, nebo podle individuálních požadavků zákazníků.
Hygienické limity teplé vody musí být dodrženy na všech místech stavby či pozemku, kde teplá voda vytéká z armatury k použití.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte teplou vodu k přímé spotřebě (pití či vaření)!!

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky