Pitné vody

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Akreditované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem nabízejí v rámci svých služeb pro

 • občany
Nabídka – Rozbor pitné vody
 • provozovatele vodovodů
 • výrobce a distributory pitné vody
 • provozovatele hotelů, penzionů či restauračních zařízení
 • zdravotnická zařízení
 • a další subjekty…

kompletní chemické, mikrobiologické, organoleptické, fyzikální i radiologické rozbory pitných vod dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění, udávající hygienické limity jednotlivých parametrů, podle kterých se určuje výsledná jakost vody, nebo podle individuálních požadavků zákazníků.

Veškeré rozbory pitných vod jsou realizovány dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, udávající hygienické limity jednotlivých parametrů, podle kterých se určuje výsledná jakost vody.

Odběry vzorků a analýzy:

 • úplné rozbory pitné vody včetně stanovení pesticidů dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.4, příloha č.1
 • krácené rozbory pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., příloha č.5
 • radiologický rozbor v pitné vodě
 • rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
 • rozbory balené pitné vody
 • rozbory teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců

Surová a vyrobená voda:

 • úplný rozbor vyrobené a surové vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění
 • monitorovací rozbor vyrobené a surové vody
 • provozní rozbor surové a vyrobené vody – podzemní a povrchová voda

Zpracování odborných posudků

Akreditovaný odběr všech typů vod

Akce - Informativní rozbor pitné vody za 750,- Kč

Způsob odběru vzorků a jejich množství

POKYNY PRO ODBĚR VZORKU PITNÉ VODY

 • Odběr vody je nutné provést do vzorkovnic poskytnutých laboratoří.
 • Jestliže studna nebyla delší dobu používána (např. v zimním období), je nutno před odběrem vzorku studnu řádně odčerpat (minimálně dokonale propláchnout potrubí ze studny k odběrovému místu).Vyčerpá-li se studna do dna, nechá se voda nastoupat a pak se teprve odebere vzorek vody.
 • Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu, z kohoutku, z pumpy apod.). Vzorek nelze odebírat přes hadice používané na zalévání a kropení.
 • Před vlastním odběrem se voda nechá 1-5 minut stejnoměrně odtékat (dle délky potrubí) a potom se plní vzorkovnice způsobem popsaným níže. Vzorkovnice se drží tak, aby se případná nečistota z rukou nedostala do vzorkovnice.
 • Vzorky je nutno po odběru uložit v chladničce a dopravit do laboratoře do 48 hodin, vzorek pro bakteriologický rozbor do 24 hodin!

Odběr vzorku pro chemický rozbor:

 • Vzorek se odebírá do polyetylenových vzorkovnic (lahví). Při odběru se vzorkovnice včetně uzávěru třikrát vypláchne odebíranou vodou.
 • Vzorkovnice se plní až po okraj.

Odběr vzorku pro bakteriologický rozbor:

 • Vzorek se odebírá pouze do sterilních vzorkovnic (např. jednorázová vzorkovnice s červeným víčkem, skleněná vzorkovnice se zábrusem a hliníkovou fólií)
 • Vzorkovnice se opatrně otevře až těsně před odběrem (nedotýkat se zevnitř víčka ani hrdla lahve), nevyplachuje se a plní se tak, aby mezi hladinou a zátkou zůstalo asi 2 cm vzduchu.
 • Po uzavření vzorkovnice se hrdlo se zátkou opět překryje hliníkovou fólií.
Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky