Odpadní vody

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Akreditované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem nabízejí v rámci svých služeb analýzu odběru pro odpadní vody

POTŘEBUJETE ZKONTROLOVAT ODPADNÍ VODU?

Stanovíme Vám hlavní ukazatele úrovně znečištění na výstupu odpadních vod (jako jsou biochemická spotřeba kyslíku BSK5, chemická spotřeba kyslíku CHSKCr a nerozpuštěné látky).

Znečištění odpadní vody je závislé na charakteru procesu vzniku – domovní čistírny odpadních vod (septiky), městské odpadní vody nebo průmyslové provozy. pro ověřování správné funkce koncového čistícího zařízení se provádějí rozbory znečišťujících látek v četnosti a rozsahu dle platného rozhodnutí o nakládání s odpadními vodami.

Jak rozbor probíhá?

Na základě konzultace s odborným pracovníkem Centra hygienických laboratoří, stanovení rozsahu dle Rozhodnutí o nakládání s odpadními vodami (vydaným příslušnou ORP – referát Životního prostředí) jsou stanoveny typy vzorkovnic a množství vzorku. Pracovníci centra hygienických laboratoří mají oprávnění k provedení akreditovaného odběru vzorku odpadních vod (bodový nebo slévaný vzorek). Dlouhodobé odběry (8 – 24 hodin) zajišťujeme pomocí automatických vzorkovačů odpadních vod.

Odběry vzorků:

 • ČOV (obecní, firemní, rodinné domy, …)
 • septiky
 • jímky
 • kanalizační sítě
 • monitorování podzemních vod v okolí skládek
 • odběr a rozbor podzemních vod znečištěných průmyslovou výrobou včetně zajištění hydrogeologického posudku, případně zpracování rizikové analýzy
 • rozbor průmyslových a technologických vod dle přání zákazníka
 • rozbor znečištěných povrchových vod (řeky, rybníky,…)

Odběry:

 • akreditované odběry s možností fotodokumentace
 • bodové odběry
 • směsné odběry (2 až 24 hodinové)

Analýzy:

 • akreditované chemické a mikrobiologické rozbory

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky