Minerální vody

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Akreditované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem nabízejí v rámci svých služeb pro

 • správce minerálních pramenů
 • spotřebitele minerální vody

Minerální vody patří k základním léčivým prostředkům. Funkci organismu ovlivňují svým chemickým složením i fyzikálními vlastnostmi.

Dělení minerálních vod

Podle celkové mineralizace – obsah rozpuštěných pevných látek

 • velmi slabě mineralizované – do 50 mg/l
 • slabě mineralizované – 50 – 500 mg/l
 • středně mineralizované – 500 – 1500 mg/l
 • silně mineralizované – 1500 – 5000 mg/l
 • velmi silně mineralizované – přes 5000 mg/l

Podle rozpuštěných plynů a obsahu významných složek

 • uhličité – obsah CO2 minimálně 1000 mg/l
 • sirné – obsah titrovatelné síry nad 2 mg/l
 • jodové – obsah jodidů nad 5 mg/l
 • ostatní , např.:
  • se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité (nad 70 mg/l)
  • se zvýšeným obsahem fluoritů (nad 2 mg/l)

Podle radioaktivity

 • radonové – radioaktivita nad 1,5kBq/l způsobená radonem 222Rn

Podle přirozené teploty u vývěru

 • studené – do 20 °C
 • termální
  • vlažné – do 35 °C
  • teplé – do 42 °C
  • horké – nad 42 °C

 

Podle hlavních složek

Podle složek, které jsou v součtu součinů látkové koncentrace a nábojového čísla všech aniontů (nebo kationtů) zastoupeny alespoň 20 %. Charakterizuje se v pořadí od nejvíce zastoupených složek (nejprve pro anionty, poté pro kationty)

 

Analýzy dle vyhlášky č. 423/2001 Sb.

Kontrolní analýzy zdroje minerální vody:

 • mikrobiologické a biologické ukazatele dle přílohy č.3 (A)
 • fyzikálně – chemické ukazatele, obsah vybraných anorganických složek (kationty, anionty) dle přílohy č.2 (II A)
 • další parametry dle klasifikace vod ( J- , CO2 , H 2S, aktivita Rn 222)

Popř. analýzy parametrů z přílohy č.2 (I A)

 

Analýzy balených minerálních vod dle vyhlášky č. 275/2004 Sb.

 • balená přírodní minerální voda, příloha č.1 + příloha č.3
 • označení druhu balené přírodní minerální vody (odparek při 108°C, hydrogenuhličitany, sírany, chloridy, vápník, hořčík, železo, volný CO2 , sodík, jód)

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky