Balené vody

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Akreditované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem nabízejí v rámci svých služeb

  • pro výrobce balené vody
  • pro uživatele
  • a další subjekty…

rozbory balených vod podle druhu dle požadavků vyhlášky MZ č. 275/2004 Sb.v platném znění, přílohy č.1 a 2 , stanovení cizorodých látek dle paragrafu 3, odstavec 3, příloha č.3

Balené vody se staly významnou součástí zajištění pitného režimu mnoha lidí. Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod upravuje vyhláška MZ č. 275/2004 Sb.v platném znění (dále jen Vyhláška). Důležitý je pro spotřebitele název balené vody uvedený na etiketě, ze kterého plynou pro výrobce legislativně stanovené požadavky na kvalitu, zdroj i úpravu balené vody.

 

Vyhláška rozlišuje tyto druhy balených vod:

Balená přírodní minerální voda

Zdrojem pro výrobu vody je podzemní přírodní minerální voda. Tento zdroj musí být dobře chráněn a mít stabilní kvalitu. Způsob úpravy vody je přísně určen Vyhláškou. Požadavek na jakost této balené vody je specifikován v příloze č.1 k Vyhlášce.

Balená pramenitá voda

Tato balená voda je vyrobena z podzemního chráněného zdroje. Voda má nižší obsah minerálních látek (nejvýše 1000 mg/l) a je vhodná pro trvalé požívání dětmi i dospělými. Požadavky na jakost určuje příloha č.2 k Vyhlášce.

Balená kojenecká voda

Je to výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, při výrobě voda nesmí být upravována žádným způsobem měnícím složení vody. Voda je vhodná pro přípravu kojenecké stravy. Požadavky na jakost jsou určeny v příloze č.2 k Vyhlášce.

Balená pitná voda

Tato voda musí splňovat požadavky na pitnou vodu, dané vyhláškou č. 252/2004 Sb v platném znění, (stejně jako voda z vodovodu). Je-li voda uměle doplněna minerálnímu látkami, musí být toto uvedeno na etiketě.

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky