Pylový monitoring

První stanice pylové informační služby (PIS) v Evropě začaly vznikat v šedesátých letech 20. století.  Hlavním faktorem pro rozvoj pylové informační služby nejenom v evropských zeních byl rychlý nárůst počtu alergických osob ve druhé polovině 20. století. Tehdy se začali odborníci i laická veřejnost více zajímat o přítomnost aeroalergenů v ovzduší.

V roce 1988 zahájila činnost Centrální evropská pylová databanka ve Vídni (European Aeroallergen Network Server – EANS). Tím došlo k propojení izolovaných stanic jednotlivých evropských zemí a vznikla jednotná síť. Tato síť je otevřeným systémem a mohou se do ní kdykoliv zapojit další stanice. Metodika sběru a vyhodnocení dat je standardizována, data jsou navzájem dobře srovnatelná.

Česká resp.  československá PIS byla založena v roce 1992. Centrální databanka pro Českou republiku sídlí v Brně a zajišťuje další distribuci výsledků v rámci Evropy. Aktuálně funguje v ČR deset stanic.

Jaký je význam PIS?

Alergie na pyl je v celosvětovém měřítku velkým problémem. Jenom v Evropě trpí pylovou alergií až 40 % populace (D´Amato et al. 2007). Pylové alergie patří v ČR k nejčastějším. Znalost výskytu aeroalergenů  umožňuje lékařům správně nastavit a modulovat léčbu a jejich  pacientům upravit  režim (plánování dovolené, aktivity venku atd.).

PIS má i mimolékařské využití a to v celé řadě oblastí (výzkum – aerobiologie, aeropalynologie, botanika a lesnictví – sledování změn vegetace a klimatických změn, fenologie atd.).

V ČR je týdenní zpravodajství k dispozici v celostátních i regionálních sdělovacích prostředcích od roku 2001 jsou v provozu www stránky PIS na adrese http://www.pylovasluzba.cz, Evropská pylová služba pak poskytuje informace na http://www.polleninfo.org.

Od roku 2012 funguje stanice PIS v Ústí nad Labem. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem zajišťuje dále provoz stanic v Plzni, Ústí nad Orlicí a Karlových Varech. V roce  2019 bude spuštěna do provozu další stanice v Českých Budějovicích.

 

Stanice pylového monitoringu v České republice k 1.9.2018

Aktuální pylové zpravodajství stanic Pylové informační služby (PIS)

Zde naleznete týdenní přehled pylových alergenů, vzdušných plísní a vývoj pylové situace na následující dny:

Ústí nad Labem

Plzeň

Karlovy Vary

Ústí nad Orlicí

Liberec

České Budějovice

 
 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky