Zeminy

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 
Analýza zemin dle vyhlášky č. 13/1994 Sb. novelizované vyhláškou č. 153/2016 Sb.

  • tabulka č. 1 – příloha č. 1 k vyhlášce č. 153/2016 Sb.
  • tabulka č. 2 – příloha č. 1 k vyhlášce č. 153/2016 Sb

 

Odběry:

  • akreditované odběry vzorků certifikovanými vzorkaři doložené fotodokumentací

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky