Odpady a stavební odpady

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Analýzy pro skládkování odpadů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

 • vodné výluhy odpadů pro zařazení do výluhové třídy I, II a III (příloha 2)
 • škodliviny v sušině inertního, ostatního a nebezpečného odpadu (příloha 4)
 • přítomnost azbestových vláken

Analýzy pro využívání odpadů na povrchu terénu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

 • škodliviny v sušině odpadu dle tabulky 10.1
 • škodliviny v sušině sedimentu dle tabulky 10.3
 • ekotoxikologické testy dle tabulky 10.2 nebo 10.4
 • mikrobiologické rozbory odpadů využitelných do svrchní rekultivační vrstvy

Analýzy pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle vyhlášky č. 94/2016 Sb.

 • vodné výluhy odpadů pro hodnocení HP 15 dle tab. 2
 • ekotoxikologické testy pro hodnocení HP 14 dle tab. 1.1. nebo 1.2

Vzorkovnice a doporučená množství vzorku

 • Tabulka 10.1 a 10.2: Minimální potřeba 2 kg sušiny materiálu (tzn. čím více je materiál mokrý, tím více je ho potřeba). Možný obal: PET sáček, skleněná láhev, plastový kbelík. Na našem pracovišti Vám poskytneme zdarma plastový kbelík s víčkem.
 • Výluhové zkoušky: Minimální potřeba 0,5 kg sušiny materiálu (tzn. čím více je materiál mokrý, tím více je ho potřeba). Možný obal: PET sáček, skleněná láhev, plastový kbelík. Na našem pracovišti Vám poskytneme zdarma plastový kbelík s víčkem.

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky