Sedimenty

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 
Analýzy pro využívání sedimentů na zemědělské půdě dle vyhlášky č.257/2009 Sb.

  • příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. – Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu
  • příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. – Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v půdě, na kterou má být sediment použit

 

Vzorkovnice a doporučená množství vzorku

  • Minimální potřeba 0,5 kg sušiny materiálu (tzn. čím více je materiál mokrý, tím více je ho potřeba). Možný obal: PET sáček, skleněná láhev, plastový kbelík. Na našem pracovišti Vám poskytneme zdarma plastový kbelík s víčkem.
Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky