Komposty

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Analýzy pro používání biologicky rozložitelných odpadů dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.

  • příloha č. 5 – tabulka č. 5.1 – Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků
  • příloha č. 5 – tabulka č. 5.2 – Znaky jakosti rekultivačního kompostu
  • příloha č. 5 – tabulka č. 5.3 – Znaky jakosti rekultivačního digestátu
  • příloha č. 5 – tabulka č. 5.4 – Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování indikátorových mikroorganismů

Vzorkovnice a doporučená množství vzorku

  • Minimální potřeba 1 kg sušiny materiálu (tzn. čím více je materiál mokrý, tím více je ho potřeba). Možný obal: PET sáček, skleněná láhev, plastový kbelík. Na našem pracovišti Vám poskytneme zdarma plastový kbelík s víčkem.

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky