Odpady

Odběry vzorků a analýzy:

 • odpady (u původců odpadů, skládky, spalovny, havárie, staré ekologické zátěže, demolice, černé skládky, …)
 • tuhé odpady (práškovité, hrubozrnné, kusovité, …), průmyslové odpady, stavební odpady, zeminy, sedimenty, stabilizáty, …
 • pastovité odpady
 • kaly (z ČOV, technologické, …)
 • kapalné odpady (ze sudů, z cisteren, nádrží, lagun, potrubí, …)

Odběry:

 • akreditované odběry (doložené fotodokumentací)
 • bodové odběry
 • směsné odběry

Analýzy:

 • akreditované chemické a mikrobiologické rozbory
 • ekotoxické testy
 • analýzy pro přijetí odpadu na skládku nebo na jeho úpravu
 • analýzy pro vyloučení nebezpečných vlastností odpadu
 • složkové analýzy odpadu (zbytky surovin, podíl reziduí, …)
null
Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky