Poradny HIV/AIDS

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem provozuje v rámci České republiky síť 19 poraden HIV/AIDS v Praze a 8 dalších krajích. Poradny jsou zřízeny v rámci snahy Ministerstva zdravotnictví ČR o rozšiřování sítě poraden s cílem zajistit lepší dostupnost sekundární prevence – tj. umožnit včasný záchyt infekce HIV a dalších pohlavně přenosných nákaz (STI) a následně včasné zahájení léčby v lokalitách, kde nebylo poradenství a testování dostupné. Testování a poradenství je zajišťováno erudovanými poradci – lékaři a zdravotními sestrami. Vznik a provoz poraden byl umožněn díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR.

SEZNAM PORADEN A ODBĚROVÝCH MÍST HIV
ANONYMNÍ PORADENSTVÍ A TESTOVÁNÍ HIV
CERTIFIKACE HIV NEGATIVITY

V oblasti poradenství a testování na HIV a STI nabízíme tyto služby:

  • Poradenství v oblasti HIV a STI  (STI = sexually transmitted infections)
  • Testování na HIV a STI (syfilis, hepatitida typu B, hepatitida typu C). Testování zahrnuje odběry krve a laboratorní vyšetření markerů infekcí: HIV, syfilis, hepatitida typu B, hepatitida typu C
  • Vystavení certifikátu o HIV statusu, který je nutný pro povolení pobytu v některých zemích
  • Očkování proti hepatitidě typu B a HPV infekcím

 

 

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky