Fyziologie práce

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Autorizovaná laboratoř fyziologie práce podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění pro autorizační sety  I 7, I 8, I 9, I 10 (včetně H5) a I 11 provádí:

  • autorizované měření a posouzení celkové fyzické zátěže stanovením srdeční frekvence, popř. energetického výdeje tabulkovou metodou dle platné technické normy, posouzení a hodnocení manipulace s břemeny
  • autorizované měření a posouzení lokální svalové zátěže v souvislosti s přetěžováním pohybového aparátu metodou integrované elektromyografie
  • autorizované posouzení a hodnocení pracovní polohy a ergonomie pracoviště
  • autorizované měření a posouzení tepelné zátěže (měření a posouzení celkové fyzické zátěže – energetický výdej tabulkovou metodou k určení třídy práce, měření a hodnocení mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí a stanovení potřeby ochranných nápojů)
  • vyšetření a hodnocení psychické zátěže

Uvedená měření jsou prováděna v rámci:

  • kategorizace prací dle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č.361/2007 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 432/2003 Sb v platném znění pro faktory celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní poloha, ruční manipulace s břemeny, tepelná zátěž, psychická zátěž
  • ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání
  • kolaudačních řízení, uvedení do provozu, změnách technologie ve výrobě, vytipování potenciálních rizik pracovních činností z hlediska fyziologie práce, jejich objektivizace, zhodnocení a návrhy na opatření dle platné legislativy nařízení vlády č.361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění)
  • stanovení pitného režimu a zhodnocení potřeby ochranných nápojů v horkých provozech
  • posouzení ergonomie pracovního místa, pracovní polohy, zhodnocení a návrhy na opatření dle platné legislativy

Laboratoř fyziologie práce dále provádí komplexní konzultační činnost v uvedené problematice.

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky