Zdravotní dopad na obyvatelstvo

Výzkumy a poznatky o poškozování zdraví chemickými látkami, které jsou vnímány čichem člověka, jsou kusé. Některé nepříjemně vnímané páchnoucí látky mohou zdraví člověka poškodit, např. čpavek, sirovodík, chlorovodík, jiné jsou pociťovány ve velmi nízkých koncentracích, kdy ale v dýchacích cestách žádné poškození nezpůsobují. I tak je jejich působení provázeno negativní reakcí člověka. Čich slouží m.j. k varování před pravděpodobným nebezpečím a proto by neměl být vliv pachových látek bagatelizován. Páchnoucí chemické látky mohou způsobit poškození dýchacích cest provázené jejich podrážděním, kašlem, slzením, kýcháním, u astmatiků záchvatem, tísní na hrudi. Odporný zápach může být provázen nucením na zvracení, zvracením, zažívacími potížemi. Mohou se vyskytnout bolesti hlavy, nemožnost se soustředit a další. Protože není možné odlišit obtěžující působení zapáchajících látek od poškození organizmu, má velký význam toto působení sledovat, pachové látky určit a měřit jejich koncentrace v prostředí.

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky