Vody a potraviny

Vody

null

COVID-19

V souladu s vyhlášením vlády ČR, která  přijala  mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru, zavádíme také u nás preventivní opatření, abychom omezili šíření koronaviru COVID-19 a co nejvíce snížili riziko pro naše pracovníky i zákazníky za současného nepřerušení poskytování základních služeb.

Vzhledem k tomu, že i u nás bojujeme s nedostatkem ochranných pomůcek pro pracovníky a v souvislosti s předcházením riziku nákazy virem COVID-19 jsme nuceni omezit všechny neakutní odběry a analýzy tak, aby byl zabezpečen chod především ve zdravotnickém a potravinářském sektoru a  negativní dopad omezení našich služeb byl pro naše zákazníky co nejmenší.

Naši pracovníci řeší spolu se zákazníky objednané a naplánované odběry  se zřetelem na akutnost a nezbytnost těchto zakázek a po posouzení  rizika se domlouvají na případném přesunu plánovaných neakutních odběrů na pozdější příznivější dobu.

Nepřetržitě sledujeme situaci , reagujeme na měnící se epidemiologickou situaci kolem COVID-19, jsme v kontaktu s příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví a řídíme se jejich pokyny.

Naše služby se budou postupně vracet do obvyklého režimu dle aktuální situace v souvislosti s mírou rizika nákazy virem COVID-19. Naši zákazníci budou včas kontaktováni a všechny plánované a požadované služby budou poskytnuty v požadované míře.

Kontaktní místa a kontaktní osoby v době omezení provozu

null

Potraviny

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky