Veřejné zakázky

Na tomto místě budou zveřejňovány informace a dokumentace k veřejným zakázkám zadávaným Zdravotím ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. Zveřejňováno bude:

  • oznámení o vyhlášení VZ / výzva k podání nabídky,
  • kompletní zadávací dokumentace,
  • výsledky zadávacího řízení
Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky