Měření vibrací

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 provádíme měření vibrací v pracovním i mimopracovním prostředí.

Měření a hodnocení vibrací v pracovním prostředí:

  • měření vibrací přenášených na ruce, celkových vibrací přenášených na člověka a vibrací v budovách
  • měření vibrací z ručního nářadí, strojů, zařízení apod.
  • měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na člověka
  • měření ke kategorizaci prací podle vyhlášky MZ ČR č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • měření pro účely posouzení nemocí z povolání
  • pravidelná periodická měření plynoucí z požadavků orgánů ochrany veřejného zdraví

Měření a hodnocení vibrací v mimopracovním (komunálním) prostředí:

  • měření vibrací v budovách
  • měření a hodnocení vibrací ze stacionárních zdrojů a vibrací z dopravy (silniční, železniční, tramvajová, metro)
  • měření k objektivizaci stavu, k zajištění podkladů pro řešení stížností
  • měření ke kolaudacím

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky