Měření denního a umělého osvětlení

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 provádíme měření denního a umělého osvětlení. Nejčastější důvody pro měření jsou:

  • měření a hodnocení denního, umělého a složek sdruženého osvětlení ve vnitřních prostorách
  • měření a hodnocení umělého osvětlení ve venkovních prostorách a na pracovištích
  • měření a hodnocení osvětlení komunikací a jiných veřejných ploch
  • posouzení zrakových podmínek, kategorizace
  • měření a hodnocení osvětlení vnitřních a venkovních sportovišť
  • měření a hodnocení nouzového osvětlení
  • výpočty denního osvětlení dle ČSN 73 0580
  • měření plynoucí z požadavků orgánů ochrany veřejného zdraví
  • měření a hodnocení rušivého osvětlení

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky