Měření tepelně-vlhkostního mikroklimatu

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 provádíme měření tepelně-vlhkostního mikroklimatu v pracovním i mimopracovním prostředí. Mezi nejčastější důvody pro měření patří:

  • měření ke kategorizaci prací dle vyhlášky MZ ČR č. 432/2003 Sb.
  • měření ke kolaudacím
  • měření plynoucí z požadavků orgánů ochrany veřejného zdraví
  • měření pro zjištění tepelně-vlhkostních podmínek v pobytových místnostech

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky