Měření hluku

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 provádíme měření hluku v pracovním i mimopracovním (komunálním) prostředí.

Měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí

 • měření hluku a ultrazvuku na pracovištích plynoucí z požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví, atd.
 • měření a hodnocení hlukové zátěže pracovníků
 • měření hluku pro účely kategorizace prací podle vyhlášky MZ ČR č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení
 • poradenství, další druhy měření hluku a ultrazvuku na pracovištích (pro projektové práce, vyhodnocení nápravných a technických opatření apod.)

Měření a hodnocení hluku v mimopracovním (komunálním) prostředí

Provádíme měření hluku v chráněných venkovních i vnitřních prostorech staveb, v chráněných venkovních prostorech, ve venkovním i vnitřním prostředí. Vše v denní i noční době. Výsledky měření mohou být použity např. k posouzení hlukové situace, ke kolaudacím, stavebním povolením, jako podklady k hlukovým studiím, řešení stížností apod.

 • měření a hodnocení hluku z dopravy (silniční, železniční, letecké)
 • měření a hodnocení stacionárních zdrojů hluku (např. hluk z hudební produkce, vzduchotechnických zařízení, výtahů, výměníkových stanic, provozoven a dílen, průmyslových provozů apod.)
 • měření a hodnocení impulsního hluku (střelnice, lomy, průmyslové zdroje apod.)
 • hlukové studie
 • měření a hodnocení akustického výkonu zdrojů hluku
 • poradenství, návrhy dalšího postupu nebo nabídka dalších druhů měření a ultrazvuku

Měření stavební a prostorové akustiky

 • měření vzduchové neprůzvučnosti
 • měření kročejové neprůzvučnosti
 • měření doby dozvuku

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky