Měření elektromagnetického pole a neionizujícího záření

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY

Ve zkušební laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v ústí nad Labem akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 provádíme měření elektromagnetického pole a neionizujícího záření v pracovním i mimopracovním prostředí. Nejčastější důvody pro měření elektromagnetického pole a neionizujícího záření jsou:

  • měření a hodnocení elektromagnetického pole průmyslových zdrojů
  • měření a hodnocení vysílačů, bezdrátové telekomunikace
  • posouzení elektromagnetického pole

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky