Azbest

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Azbest je vláknitý minerál ze skupiny silikátů, které se v přírodě vyskytují ve dvou hlavních formách jako serpentiny (např. chryzolit) a amfiboly (např. krocidolit)

U všech modifikací se jedná o látku toxickou, karcinogen kategorie 1.

Nebezpečnost azbestu tkví zejména v malých částečkách a jeho vláknité struktuře. Jedná se o tzv. respirabilní vlákna, která pronikají až do části dýchacích cest bez řasinkového epitelu a do plicních sklípků kde mohou vyvolat rakovinné bujení.

Jeho použití bylo velmi rozsáhlé a vyskytuje se v různých materiálech staveb:

izolační desky, nástřiky konstrukcí budov, obvodové pláště budov, kovoplastové obvodové zdivo, střešní krytiny, krytí a podklady kabelových rozvodů a elektroinstalací, tepelná izolační vata, betony pro speciální použití (např. v jaderných elektrárnách), podlahové krytiny, staré asfaltové lepenky, plachty, protipožární roušky, topidla – izolační šňůry, desky, vzduchotechnika, komínové a odpadní roury, svody dešťové vody, těsnení oken a dveří, těsnění přírub, tepelné clony a pod.

V ČR je výroba azbestových materiálů zakázaná od roku 1997. Práce s azbestem jsou zakázané od 1.1.2005 s výjimkou výzkumných a analytických prací, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů a zařízení obsahujících azbest a prací při jeho zneškodňování.

Akreditované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem nabízejí v rámci svých služeb pro

  • občany
  • majitele a provozovatele budov
  • zájemce o nákup, prodej a pronájem objektů
  • stavební firmy, realitní kanceláře, zpracovatele odpadů
  • a další subjekty…

 

Průzkum budov, audity a poradenství v průmyslových i komunálních objektech a areálech na přítomnost materiálů s obsahem azbestu.

Odběry vzorků ovzduší pracovišť, pobytových místností a venkovního prostředí a jejich následnou analýzu (kvalitativní i kvantitativní) na výskyt vláknitého prachu vč. azbestových vláken.

Akreditované kvalitativní a kvantitativní analýzy stavebních materiálů, materiálů staveb, výrobků a odpadů na obsah azbestu.

Expertízy s výsledky vlastních akreditovaných laboratoří potřebných zejména při rekonstrukcích, bouracích pracích, likvidací odpadů, řešení stížností atd. v rozsahu a kvalitě vyžadovaných platnou legislativou.

Identifikace azbestu včetně forem.

Zpracování odborných posudků.

Akreditovaný odběr všech typů materiálů.

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky