Pracovní a mimopracovní prostředí

Centrum hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem nabízí ve své zkušební laboratoři akreditované Českým institutem pro akreditaci nabízí pro své klienty měření celé řady fyzikálních faktorů, a to jak v pracovním, tak i mimopracovním (komunálním) prostředí. Mezi nefrekventovanější faktory, jejichž měřením se naši odborníci zabývají, patří hluk, vibrace, denní a umělé osvětlení, elektromagnetické pole nebo tepelně-vlhkostní mikroklima. Rovněž se zabýváme měřením prašnosti a chemických látek v ovzduší, identifikací výskytu plísní v bytech nebo provádíme měření výskytu radonu ve stavbách.

Díky vybavení našich laboratoří elektronovým mikroskopem jsme rovněž schopni provádět měření respirabilních vláken azbestu v ovzduší.

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky