Měření fyzikálních faktorů

Měření faktorů prostředí:

 • hluk-měření pro kolaudace a kategorizaci
 • technický hluk- dle požadavků zákazníka (stroje, zařízení, …)
 • hluk ze silniční a železniční dopravy
 • hluk z hudební produkce (restaurace, koncerty, festivaly, …)
 • vibrace v pracovním prostředí
 • mikroklimatické podmínky na pracovištích
 • denní osvětlení
 • umělé osvětlení
 • azbestu
 • prašnosti
 • elektromagnetických polí

Posuzování:

 • projektové dokumentace
 • konzultace k hygienické problematice fyzikálních faktorů

Zpracování návrhů na kategorizaci prací

Poskytování závodní preventivní péče

prohlídky vstupní, periodické, výstupní, mimořádné; poradenství při cestách do zahraničí – doporučení vhodného očkování včetně jeho provedení; prohlídky pracovišť v rámci ZPP, zdravotní programy v rámci ZPP 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky