Analýza potravin

Analýzy:

 • chemické a mikrobiologické rozsah vyšetření podle rizikovosti potravin a pokrmů a příjmových skupin konzumentů např. děti, nemocní
 • nebo podle požadavků zákazníků včetně hodnocení
 • stanovení bakteriálních původců onemocnění z potravin
 • stanovení mykotoxinů v rizikových skupinách potravin
 • školení hygienického minima pro potravináře
 • konzultace v oblasti kritických bodů (HACCP)

Příklady analýz:

 • stanovení mykotoxinů: aflatoxinů B1, B2, G1, G2, M1, ochratoxinu A, patulinu, fumonisinů B1, B2, deoxynivalenolu (DON), zearalenonu,      T-2 a HT-2 toxinů (Národní referenční laboratoř)
 • stanovení kovů (As, Pb, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn, Cr, Al, Mn, Sn, Fe, Se, Na)
 • stanovení nutriční a energetické hodnoty potravin
 • stanovení dusičnanů,dusitanů
 • stanovení sušiny, popelu, tuků, bílkovin, sacharidů
 • stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
 • identifikace syntetických barviv
 • mikrobiologické vyšetřování stěrů z prostředí potravinářských provozů

 

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb