Analýza pitné vody

Odběry vzorků a analýzy:

 • úplné rozbor pitné vody včetně stanovení pesticidů dle vyhlášky 252/2004 sb.4
 • krácené rozbory pitné vody  dle vyhlášky 252/2004 sb. příloha č.5
 • rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
 • rozbory balené pitné vody
 • rozbory teplé vody vyráběné z indiv. zdroje pro účely

Surová a vyrobená voda:

 • úplný rozbor vyrobené a surové vody
 • monitorovací rozbor vyrobené a surové vody
 • provozní rozbor surové a vyrobené vody – podzemní a povrchová voda

Zpracování odborných posudků

Akreditovaný odběr všech typů vod

Způsob odběru vzorků a jejich množství

POKYNY PRO ODBĚR VZORKU PITNÉ VODY

 • Jestliže  studna nebyla delší dobu používána (např. v zimním období), je nutno před odběrem vzorku studnu řádně odčerpat (minimálně dokonale propláchnout potrubí ze studny k odběrovému místu).Vyčerpá-li se studna do dna, nechá se voda nastoupat a pak se teprve odebere vzorek vody.
 • Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu, z kohoutku, z pumpy apod.). Vzorek nelze odebírat přes hadice používané na zalévání a kropení.
 • Před vlastním odběrem se voda se nechá 1-5 minut stejnoměrně odtékat (dle délky potrubí) a potom se plní vzorkovnice způsobem popsaným níže. Vzorkovnice se drží tak, aby se případná nečistota z rukou nedostala do vzorkovnice.
 •  Vzorky je nutno po odběru uložit v chladničce a dopravit do laboratoře do 48 hodin, vzorek pro bakteriologický rozbor do 24 hodin!

Odběr vzorku pro chemický rozbor:

 • Vzorek se odebírá do polyetylenových vzorkovnic (lahví). Při odběru se vzorkovnice včetně uzávěru třikrát vypláchne odebíranou vodou.
 • Vzorkovnice se plní až po okraj.

Odběr vzorku pro bakteriologický rozbor:

 • Vzorek se odebírá pouze do skleněných vzorkovnic (lahví) s hliníkovou fólií.
 • Vzorkovnice se otevře až těsně před odběrem. Sejme se hliníková fólie překrývající zátku a odstraní se hliníkový proužek (zahodit) vložený mezi zátku a hrdlo. Vzorkovnice se nevyplachuje a plní se tak, aby mezi hladinou a zátkou zůstalo asi 2 cm vzduchu.
 • Po uzavření vzorkovnice se hrdlo se zátkou opět překryje hliníkovou fólií.

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky