Analýza odpadních vod

Odběry vzorků a analýzy:

 • ČOV (obecní, firemní, rodinné domy,)
 • septiky
 • jímky
 • kanalizační sítě
 • monitorování podzemních vod v okolí skládek
 • odběr a rozbor podzemních vod znečištěných průmyslovou výrobou včetně zajištění hydrogeologického posudku, případně zpracování rizikové analýzy
 • rozbor průmyslových a technologických vod dle přání zákazníka
 • rozbor znečištěných povrchových vod (řeky, rybníky,…)

Odběry:

 • akreditované odběry s možností fotodokumentace
 • bodové odběry
 • směsné odběry (2 až 24 hodinové)

Analýzy:

 • akreditované chemické a mikrobiologické rozbory
 • ekotoxické testy
Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky