Sérologický přehled 2013

Víceúčelový sérologický přehled protilátek poskytuje informace o imunitním stavu obyvatelstva a ověřuje účinnost celoplošných očkování. V ČR se opakuje v určitých intervalech již od roku 1960 a je tím ve světě jedinečný. Poslední sérologický přehled byl v ČR proveden v roce 2001.

Z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) byl v roce 2013 prováděn „Víceúčelový sérologický přehled protilátek“ proti čtyřem vybraným infekcím, proti kterým se v naší zemi očkuje: spalničky (morbilli), příušnice (parotitida), virová hepatitida B a dávivý kašel (pertuse).

Organizací tohoto projektu Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Za tímto účelem byl proveden odběr vzorků krve zdravé populace při dodržení všech bezpečnostních opatření a v souladu s právem na ochranu osobních dat jedince podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Reprezentativní vzorek populace byl vybrán biostatickými metodami v jednotlivých věkových skupinách. Počet vybraných okresů a počet lékařů byl stanoven na základě proporce obyvatel v jednotlivých krajích. Celkem bylo v rámci víceúčelového sérologického přehledu vyšetřeno cca 3 112 sér od náhodně vybraných osob ve věku 1 – 64 let.

Odběry vzorků krve byly prováděny ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a praktickými lékaři pro dospělé. Vzorky sér na vyšetření protilátek proti spalničkám, příušnicím, virové hepatitidě B a pertusi byly vyšetřeny akreditovanými metodami v laboratořích Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem a Zdravotního ústavu v Ostravě.

Harmonogram projektu Sérologické přehledy 2013 byl stanoven následovně:
- Zajištění spolupráce se smluvními partnery – prosince 2012/ březen 2013
- Realizace vlastních odběrů – březen/duben 2013
- Laboratorní zpracování vzorků – květen/červen 2013
- Vytvoření databáze respondentů, včetně výsledků – červenec/srpen 2013
- Statistické zpracování dat – září/prosinec 2013
- Závěrečná zpráva pro MZ ČR – leden 2014, revize závěrečné zprávy březen 2014 a červen 2014

Závěrečná zpráva byla na náklady MZ ČR publikována v plném znění jako příloha časopisu ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE:

BÍLKOVÁ FRÁNKOVÁ, H., KLOUDOVÁ, A., ZELENÁ, H., TOMÁŠKOVÁ, H., ŠEBÁKOVÁ, H., MARTINKOVÁ, I., MATLEROVÁ, Š., FRÁNOVÁ, D., JÍLKOVÁ, E., KRÁL, V., SKORKOVSKÝ, J., SOJKOVÁ, N., STIBOROVÁ, I. Víceúčelový sérologický přehled (spalničky, příušnice, pertuse, virová hepatitida B) SP 2013, ČR: Závěrečná zpráva, příloha č.1. ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE, SZÚ. 2014, roč. 23, s. 1-152, ISSN 1804-8668.

 

Sérologické přehledy 2013 – závěrečná zpráva – obálka
Sérologické přehledy – závěrečná zpráva – text
Informace pro praktické lékaře pro děti a dorost a praktické lékaře pro dospělé k výsledkům vyšetření pertuse v SP 2013
Informační leták
Mapka vybraných okresů
Odkaz na MZ ČR

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky