Novinky

27.4.2020 – Webinář – Jak bezpečně poskytovat odborné služby v první linii

24. Duben 2020

Pozvánka na webinář pro pracovníky epidemiologických týmů KHS – ODKAZ

Webinář připravuje Odbor operační psychologie Armády České republiky (AČR) a je první aktivitou nově zahajované spolupráce mezi týmem psychologů AČR a epidemiologickými týmy KHS.

Na přípravě webináře se podílí hlavní psycholožka AČR, hlavní hygienička Ministerstva zdravotnictví, hlavní hygienička Ministerstva obrany. Technickou podporu webinář zajišťuje Národní síť zdravých měst.

Koordinaci přípravy webináře zajišťuje MUDr. Daniela Fránová ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Téma webináře: Jak bezpečně poskytovat odborné služby v první linii

Termín webináře:  V pondělí 27. 4. 2020 od 10:00 hodin 

Organizační pokyny:

Již od 9:00 hod. je možné kliknout tento odkaz a vyzkoušet technické připojení: http://zdravamesta.cz/skoleni

Není potřeba žádné speciální vybavení, pouze doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome.

V případě problémů kontaktujte prosím technickou podporu:  603 816 856

Těšíme se na setkání se členy epidemiologických týmů KHS a věříme, že webinář bude pro Vás přínosný.

Koronavirus – aktuality

11. Březen 2020

Očkování v situaci koronavirové pandemie – informace

Očkování neživými vakcínami (většina vakcín) může probíhat u zdravých jedinců za stejných podmínek jako v neepidemickém období.
Očkování živými vakcínami (zejména proti žluté zimnici) je rovněž možno u zdravých osob provádět, ale může být doporučen jeho odklad, pokud cestovatel jede do rizikové oblasti v delším časovém horizontu.
Pokud zájemce o očkování v období posledních 2 týdnů pobýval v rizikové oblasti s výskytem koronaviru anebo byl v kontaktu s osobou, na kterou byla uvalena karanténa,měl by termín očkování posunout minimálně o 2 týdny od návratu z rizikové oblasti nebo od skončení karantény i v případě, že se cítí zcela zdráv.

Informace a seznam rizikových oblastí lze ověřit na stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz), Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz) nebo Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).

Děkujeme za pochopení

20.3.2020 v Plzni – Seminář pro pracovníky provádějící testování a poradenství na HIV/AIDS.

28. Únor 2020

Pozvánka na opakování úspěšného semináře, který Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem organizuje.

Deklarujeme proškolené pracovníky v poradnách HIV/AIDS ZÚ Ústí. Doporučujeme i pracovníkům provádějícím primární prevenci; pracovníkům, kteří již v poradenství a testování delší dobu pracují.

Budou zařazena nová témata v prevenci HIV: princip U=U, nové informace k testování a řada dalších informací.

Více zde – pozvánka

Evropský antibiotický den (EAAD)

22. Listopad 2019

Evropský antibiotický den Evropský antibiotický den je celoevropská kampaň za omezení užívání antibiotik v situacích, kdy to není nezbytné, například u virových infekcí, jako jsou běžná nachlazení a chřipka. Cílem je také podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem. EAAD připadá každoročně na 18. listopadu a jeho příprava je již od roku 2008 koordinována Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí.


Státní zdravotní ústav připravil ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí řadu informačních materiálů pro pacienty a lékaře předepisující antibiotika. Většinu z nich je možné umístit v ordinacích praktických lékařů, čekárnách nemocnic a v lékárnách a zvyšovat tak povědomí pacientů. Materiály jsou volně šiřitelné za podmínky, že do nich není nijak zasahováno a jsou respektována práva autora zpracovaného díla.

Kromě níže uvedených informačních a propagačních materiálů je další možné nalézt na webových stránkách Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a stránkách Světové zdravotnické organizace.

Níže uvedené videospoty jsou umístěny i na video kanále YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCAmZB-kzc50eBhfiJdpFsCA společně s dalšími videi v sekci „Playlists“
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjVpsaArHyKVVjrOaVhMQYgVa0A6sVnX8.

Stěhování pracoviště Tachov – Příjem vzorků

1. Listopad 2019

Od 1.11.2019 bude pracoviště  příjmu vzorků Centra hygienických laboratoří v Tachově přestěhováno na nové adrese Volyňská 1544, Tachov  (budova veterinární správy). Děkujeme za pochopení.

1 2 3 4 8
Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky