Novinky

Omezení provozu – Centrum hygienických laboratoří (životní, venkovní a pracovní prostředí)

18. Březen 2020

COVID-19

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Postavení a působnost zdravotního ústavu jsou upraveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a Statutem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, schváleným Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Svým rozsahem poskytovaných činností spolu s důrazem na kvalitu je ojedinělým poskytovatelem služeb pro ochranu zdraví a životního prostředí a slouží jako expertní zázemí pro hygienu.

V souladu s vyhlášením vlády ČR, která  přijala  mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru, zavádíme také u nás preventivní opatření, abychom omezili šíření koronaviru COVID-19 a co nejvíce snížili riziko pro naše pracovníky i zákazníky za současného nepřerušení poskytování základních služeb.

Vzhledem k tomu, že i u nás bojujeme s nedostatkem ochranných pomůcek pro pracovníky a v souvislosti s předcházením riziku nákazy virem COVID-19 jsme nuceni omezit všechny neakutní odběry a analýzy tak, aby byl zabezpečen chod především ve zdravotnickém a potravinářském sektoru a  negativní dopad omezení našich služeb byl pro naše zákazníky co nejmenší.

Naši pracovníci řeší spolu se zákazníky objednané a naplánované odběry  se zřetelem na akutnost a nezbytnost těchto zakázek a po posouzení  rizika se domlouvají na případném přesunu plánovaných neakutních odběrů na pozdější příznivější dobu.

Nepřetržitě sledujeme situaci , reagujeme na měnící se epidemiologickou situaci kolem COVID-19, jsme v kontaktu s příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví a řídíme se jejich pokyny.

Naše služby se budou postupně vracet do obvyklého režimu dle aktuální situace v souvislosti s mírou rizika nákazy virem COVID-19. Naši zákazníci budou včas kontaktováni a všechny plánované a požadované služby budou poskytnuty v požadované míře.

Kontaktní místa a kontaktní osoby v době omezení provozu

Omezení provozu – Ordinace klinické imunologie a alergologie

16. Březen 2020

Opatření v souvislosti se šířením infekce  COVID-19.

1. Do odvolání jsou zrušeny pravidelné ambulance. Prosíme nevstupujte do budovy S!

Přijímáme pouze pacienty s akutními potížemi alergického typu, ne s respiračními potížemi.

Prosíme pacienty, aby se v případě respiračního infektu ( kašel,rýma, zvýšená teplota, horečka) obrátili na svého praktického lékaře.

2. V případě, že pacient přichází pro vakcíny nebo recepty, je nutné nejdříve telefonicky kontaktovat personál ambulance.

Potřebné léky zajistíme po tel. kontaktu na níže uvedených tel. číslech nebo e-mailem:

Zdravotní ústav se sídlem v ÚL -  7:00 – 15:30 hodin – tel.č.:  477 751 820 – mail:  imuno.alergo@zuusti.cz

Autovakcíny vydáme osobám bez známek respiračního infektu ( kašel, rýma,zvýšená teplota, horečka ).

Recepty zašleme formou e- receptu SMS.

Děkujeme za pochopení

Omezení provozu – Ordinace očkování a poradny HIV

16. Březen 2020

Od pondělí 16.3.2020 jsou z důvodu závažné epidemiologické situace a opatření vlády ČR ordinace očkování a poradny HIV až do odvolání uzavřeny.

V případě potřeby se obraťte na zákaznickou linku 844 06 06 06 (Po – Pá 8:00 – 17:00).

Pro informaci, jak získat výsledky vyšetření u odběrů provedených v poradně HIV/AIDS nebo ordinaci očkování, volejte zákaznickou linku 844 06 06 06. Tam se dozvíte kontaktní pracoviště, kde budou výsledky sděleny.

Další informace na www.zuusti.cz

Děkujeme za pochopení.

 

Koronavirus – aktuality

11. Březen 2020

Očkování v situaci koronavirové pandemie – informace

Očkování neživými vakcínami (většina vakcín) může probíhat u zdravých jedinců za stejných podmínek jako v neepidemickém období.
Očkování živými vakcínami (zejména proti žluté zimnici) je rovněž možno u zdravých osob provádět, ale může být doporučen jeho odklad, pokud cestovatel jede do rizikové oblasti v delším časovém horizontu.
Pokud zájemce o očkování v období posledních 2 týdnů pobýval v rizikové oblasti s výskytem koronaviru anebo byl v kontaktu s osobou, na kterou byla uvalena karanténa,měl by termín očkování posunout minimálně o 2 týdny od návratu z rizikové oblasti nebo od skončení karantény i v případě, že se cítí zcela zdráv.

Informace a seznam rizikových oblastí lze ověřit na stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz), Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz) nebo Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).

Děkujeme za pochopení

20.3.2020 v Plzni – Seminář pro pracovníky provádějící testování a poradenství na HIV/AIDS.

28. Únor 2020

Pozvánka na opakování úspěšného semináře, který Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem organizuje.

Deklarujeme proškolené pracovníky v poradnách HIV/AIDS ZÚ Ústí. Doporučujeme i pracovníkům provádějícím primární prevenci; pracovníkům, kteří již v poradenství a testování delší dobu pracují.

Budou zařazena nová témata v prevenci HIV: princip U=U, nové informace k testování a řada dalších informací.

Více zde – pozvánka

AKCE – Informativní rozbor pitné vody s možností doplnění o radon

26. Únor 2020

AKCE – Informativní rozbor pitné vody s možností doplnění o radon

Znáte kvalitu vody, kterou používáte? více zde

Vzhledem k současné pandemické situaci a opatřením vlády o vyhlášení nouzového stavu v ČR je až do odvolání přerušena AKCE 750.

 

Prosíme zákazníky o vstřícnost a ohleduplnost

A děkujeme za pochopení

 

Kolektiv ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem

 

Evropský antibiotický den (EAAD)

22. Listopad 2019

Evropský antibiotický den Evropský antibiotický den je celoevropská kampaň za omezení užívání antibiotik v situacích, kdy to není nezbytné, například u virových infekcí, jako jsou běžná nachlazení a chřipka. Cílem je také podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem. EAAD připadá každoročně na 18. listopadu a jeho příprava je již od roku 2008 koordinována Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí.


Státní zdravotní ústav připravil ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí řadu informačních materiálů pro pacienty a lékaře předepisující antibiotika. Většinu z nich je možné umístit v ordinacích praktických lékařů, čekárnách nemocnic a v lékárnách a zvyšovat tak povědomí pacientů. Materiály jsou volně šiřitelné za podmínky, že do nich není nijak zasahováno a jsou respektována práva autora zpracovaného díla.

Kromě níže uvedených informačních a propagačních materiálů je další možné nalézt na webových stránkách Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a stránkách Světové zdravotnické organizace.

Níže uvedené videospoty jsou umístěny i na video kanále YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCAmZB-kzc50eBhfiJdpFsCA společně s dalšími videi v sekci „Playlists“
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjVpsaArHyKVVjrOaVhMQYgVa0A6sVnX8.

1 2 3 7
Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky