Putování za zdravým jídlem 2018

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení znalostí dětí mladšího školního věku o správné výživě formou soutěže, kdy by se zábavnou formou hry s prvky soutěže měly děti naučit vybírat si zdraví prospěšné potraviny a orientovat se v široké nabídce potravin na našem trhu. Důraz byl kladen nejen na teoretické znalosti o výživě (např. pyramida zdravé výživy), ale také na praktické dovednosti (např. nákup a označování potravin, hygienické aspekty uchovávání potravin). Dalšími cíli projektu bylo zvýšit komunikační a kooperační dovednosti žáků při práci ve skupině.

Cíle projektu se podařilo naplnit. Do projektu se zapojili žáci ve věku 8-11 let základních škol Ústeckého, Plzeňského, Pardubického, Karlovarského kraje – celkem 1046 žáků. Vytvořili jsme novou sadu pomůcek pro realizaci projektu v regionech. Školy jsme oslovili oslovovacím dopisem. Při realizaci projektu v Karlovarském a Pardubickém kraji jsme spolupracovali k pracovníky KHS, při realizaci projektu v Plzeňském a Ústeckém kraji jsme spolupracovali s místními VOŠ (studenti 2. ročníku, obor diplomovaný nutriční terapeut).

Všichni lektoři byli v metodice programu proškoleni.
Podle výsledků evaluace projektu byl výborně hodnocen žáky i pedagogy. Zájem ze škol vysoce převyšoval kapacitní možnosti projektu.

Cílová skupina:

žáci základních škol Ústeckého, Plzeňského, Karlovarského a Pardubického kraje ve věku 8-11 let.

Ústecký kraj – 15 tříd – 291 žáků

Plzeňský kraj – 11 tříd – 226 žáků

Pardubický kraj – 4 třídy – 93 žáků

Karlovarský kraj – 24 tříd – 436 žáků

Celkem: 1046 žáků, 54 programů

Projekt Putování za zdravým jídlem byl v roce 2018 podpořen v dotačním programu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví, projekty podpory zdraví.

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky