Snižování infekčních rizik z životního prostředí v nové rekreační oblasti jezera Milada

Program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel“

Zdravotní ústav, pracoviště v Ústí nad Labem realizoval v období  1.8. – 31.12.2016 projekt „Snižování infekčních rizik z životního prostředí v nové rekreační oblasti jezera Milada – existuje riziko infekcí přenášených klíšťaty?“, který byl podpořen Ústeckým krajem v programu  „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel“.

O nové rekreační oblasti Ústecka a Teplicka – jezeře Milada a jejím okolí nejsou dosud k dispozici žádné údaje o četnosti výskytu klíšťat ani o prevalenci klíšťat infikovaných boréliemi a virem klíšťové encefalitidy.

Cílem projektu bylo zjistit četnost výskytu klíšťat v rekultivované krajině a zároveň specializovaným laboratorním vyšetřením stanovit, zda a v jaké míře jsou infikována virem klíšťové encefalitidy a původci lymeské boreliózy. O výsledcích šetření poté poskytnout informace široké veřejnosti.

Sběr klíšťat byl prováděn podle standardní metodiky vlajkováním při opakovaných návštěvách oblasti jezera Milada. Výsledky sběru a vyšetření klíšťat byly zveřejněny prostřednictvím letáků pro veřejnost a plakátů umístěných na místech vstupu do šetřené oblasti (viz příloha). Informace byla rovněž medializována v Českém rozhlase Sever.

Příloha

 

 

 

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb