Hravě o prevenci s podporou Ústeckého kraje

V roce 2018 jsme s podporu Ústeckého kraje v dotačním programu Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje realizovali celkem 3 projekty: Hravě o prevenci pro ZŠ, Hravě o prevenci pro ZŠ II. a Hravě o prevenci pro SŠ.
Projekty přispívají k naplnění dlouhodobého strategického cíle kraje, kterým je stabilizace systému prevence a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace Ústeckého kraje.
Hlavním cílem všech projektů bylo prostřednictvím zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu zlepšit zdravotní stav dětí mladšího a staršího školního věku Ústeckého kraje.
Mezi další cíle patřilo předcházení a zmírnění následků rizikového chování, podpora zdravého způsobu života a podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd, podpora kooperace, koheze a třídní sounáležitosti.
Cíle jsme dosáhli realizací dlouhodobého programu všeobecné specifické primární prevence rizikového chování Hravě o prevenci na základních a středních školách Ústeckého kraje. Program tvoří 14 témat zaměřených na zdravý životní styl, škola si vybírá téma podle svých potřeb. Metodika všech preventivních bloků je podobná – jedná se o soutěžní hru s interaktivními prvky, žáci pracují ve skupinách.

Hravě o prevenci pro ZŠ
Časový rozsah realizace projektu: leden – prosinec 2018 – realizace 168 preventivních bloků v období leden – červen 2018
Velikost cílové skupiny: žáci 1. – 9. ročníků základních škol Ústeckého kraje a pedagogové – 168 tříd – to je 3.325 žáků, 150 pedagogů – celkem cca 3470 osob.

Hravě o prevenci pro ZŠ II.
Časový rozsah: – prosinec 2017 – realizace 120 preventivních bloků v období září – prosinec 2018
Velikost cílové skupiny: : žáci 1. – 9. ročníků základních škol Ústeckého kraje a pedagogové – 120 tříd – to je 2447 žáků, 112 pedagogů – celkem 2560 osob.

Hravě o prevenci pro SŠ
Časový rozsah: leden – prosinec 2018
Velikost cílové skupiny: leden – červen 2017 – žáci 1. ročníků středních škol Ústeckého kraje a pedagogové – 37 tříd – to je 851 žáků, 25 pedagogů – celkem cca 870 osob.
Září – prosinec 2017 – žáci 1. ročníků středních škol Ústeckého kraje a pedagogové – 31 tříd – to je 677 žáků, 26 pedagogů – celkem cca 700 osob.

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb