Projekt H- CUBE

H – CUBE je mezinárodní projekt spolufinancovaný Evropskou komisí – Výkonnou agenturou pro zdraví a spotřebitele v rámci programu Veřejné zdraví 2008. Informační a preventivní kampaň v Ústeckém kraji se uskutečnila se v průběhu června až října. V přiloženém souboru je k dispozici příručka pro metodiky.

 

Projekt H-CUBE byl v říjnu 2011 úspěšně ukončen. Veškeré informace k problematice HIV/ AIDS, VHB a VHC, včetně testu znalostí, jsou bez omezení k dispozici na www.hcube-project.eu/cz. V případě zájmu o další informace, nás kontaktujte. MUDr. Eva Jílková, eva.jilkova ( a ) zu.cz, tel.: 477 751 845.

Příručka pro metodiky- PPT dokument

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky