Ústí nad Labem (Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem)

Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem – Bukov

Centrum zdravotnických služeb

Oddělení očkování a cestovní medicíny

Ordinační hodiny

Tel: 477 751 844
E-mail: eva.jilkova@zuusti.cz

MUDr. Eva Jílková
Tel: 477 751 845, 724 034 037
E-mail: eva.jilkova@zuusti.cz

MUDr.Dagmar Šrejberová
Tel: 477 751 841
E-mail: dagnar.srejberova@zuusti.cz

Jana Pavlíčková
Tel: 477 751 846 (844)
E-mail: jana.pavlickova@zuusti.cz

Poradna prevence HIV/AIDS a sexuálně přenosných nemocí

Ordinační hodiny

Tel: 477 751 843
E-mail: hiv.poradna@zuusti.cz

MUDr.Eva Jílková
Tel: 477 751 845, 724 034 037
E-mail: eva.jilkova@zuusti.cz

MUDr.Dagmar Šrejberová
Tel: 477 751 841
E-mail: dagnar.srejberova@zuusti.cz

Jana Pavlíčková
Tel: 477 751 846 (844)
E-mail: jana.pavlickova@zuusti.cz

 

Sledování zdravotního stavu obyvatelstva

MUDr. Martin Krtek
Tel: 477 751 858

Fyziologie práce

MUDr. Martin Krtek
Tel: 477 751 858

Vyhodnocování zdravotních rizik

MUDr. Martin Krtek
Tel: 477 751 858

Kategorizace prací

MUDr. Martin Krtek
Tel: 477 751 858

 

Centrum imunologie a mikrobiologie [Alergologie a klinická imunologie (akreditace MZ ČR 17074/2006)]

Oddělení alergologie a klinické imunologie

Vedoucí: MUDr. Klára Malečková
Tel: 477 751 820

Laboratorní imunologie

příjem odběrů – Tel.: 477 751 823

sekretariát – Tel.: 477 751 800

Lékařská mikrobiologie

MUDr. Králová Miriam

Tel: 477 751 831

Genotoxikologie

RNDr. Holá Nora

Tel: 477 751 872

Mikrobiologický monitoring – autorizované pracoviště

Bc. Freigangová Daniela

Tel: 477 751 832

Přípravné provozy, výroba kultivačních médií a diagostických roztoků

Bc. Freigangová Daniela

Tel: 477 751 832

Svozová služba odběrů biologického materiál

Tel: 477 751 863, 602 215 986, 724 325 038

Výzkum a mezinárodní spolupráce

Vedoucí: MUDr. Josef Richter, CSc.

Tel: 477 751 870

Imunologické pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

sekretariát – Tel: 477 751 800

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb