Most (J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most)

J.E. Purkyně 270/5, 434 64 Most (budova Diagnostiky, 1. patro)

kontaktní a odběrové místo hygienických laboratoří

Kontaktní místo  Most
PO 7:00 8:00 Telefonicky7:00-15:00724 034 031 odběr vzorků734 579 049kontrola sterilizátorů

724 034 016, 602 434 114

hluk, vibrace,  osvětlení

ÚT 7:00 8:00
ST 7:00 8:00
ČT 7:00 8:00
7:00 8:00

měření faktorů prostředí

Mgr. Naděžda Vančurová, Iva Kratochvílová
Tel: 477 751 634, 635, 602 434 114, 724 034 016
E-mail: nadezda.vancurova@zuusti.cz

odběry vzorků a kontrola sterilizátorů

Ivana Levová, Jana Traxmandlová, Radka Raiskubová,
Marcela Bryndová Barešová
Tel: 477 751 618, 615, 724 034 031

Vzorkovací skupina

(vody, písky, potraviny aj.)

Tel: 477 751 618, 724 034 031

Kontrola účinnosti sterilizátorů, stěry

Tel: 477 751 615

Laboratoře hygieny práce

(měření fyzikálních faktorů, prašnosti, chemických látek a biologických expozičních testů)

Tel: 477 751 633, 635

Centrum zdravotnických služeb

oddělení pracovního lékařství

 
Vážení klienti, činnost oddělení pracovního lékařství byla ukončena, oddělení je proto trvale uzavřeno.

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb