Jindřichův Hradec, Bezručova 857/II, 377 01

HYGIENICKÉ LABORATOŘE – KONTAKTNÍ MÍSTO A PŘÍJEM VZORKŮ

Vedoucí pracoviště: Ing. Radka Bednářová, E-mail: radka.bednarova@zuusti.cz

Rozbory vod, potravin, kosmetiky, předmětů běžného užívání ( hraček, materiálů pro styk s potravinami,…), lihovin, peloidů, odpadů, kalů, sedimentů, kompostů, písků, azbestu, biologických materiálů a ovzduší. Testy ekotoxicity, senzorická stanovení. Kontrola sterilizátorů, sterility a dezinfekčních prostředků. Akreditované odběry. Měření hluku, vibrací, osvětlení, mikroklimatu, elektromagnetického záření, radonu, ovzduší, stanovení prašnosti a chemických škodlivin. Další měření a stanovení dle požadavku.

Zákaznická linka: 844 06 06 06, E-mail: info@zuusti.cz

Pondělí - - -
Úterý - - -
Středa 8:00 – 10:00 - Příjem vzorků, výdej vzorkovnic, informace
Čtvrtek - - -
Pátek - - -
Po telefonické domluvě (tel. 606 637 221) i mimo uvedenou provozní dobu. Platba: hotově.

PRACOVNÍ A MIMOPRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

RNDr. Ivana Suchomelová, Tel: 606 718 206, E-mail: ivana.suchomelova@zuusti.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Iveta Kramanová, Tel: 602 489 064, E-mail: iveta.kramanova@zuusti.cz

 

 

KDE NÁS NAJDETE

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky