Jičín, Revoluční 1076 – Valdické předměstí

HYGIENICKÉ LABORATOŘE – KONTAKTNÍ MÍSTO A PŘÍJEM VZORKŮ

Vedoucí pracoviště: Ing. Ivo Šrámek, E-mail: ivo.sramek@zuusti.cz

Rozbory vod, potravin, kosmetiky, předmětů běžného užívání ( hraček, materiálů pro styk s potravinami,…), lihovin, peloidů, odpadů, kalů, sedimentů, kompostů, písků, azbestu, biologických materiálů a ovzduší. Testy ekotoxicity, senzorická stanovení. Kontrola sterilizátorů, sterility a dezinfekčních prostředků. Akreditované odběry. Měření hluku, vibrací, osvětlení, mikroklimatu, elektromagnetického záření, radonu, ovzduší, stanovení prašnosti a chemických škodlivin. Další měření a stanovení dle požadavku.

Zákaznická linka: 844 06 06 06, E-mail: info@zuusti.cz

Pondělí 6:30 – 7:30 15:00 – 17:00 Příjem vzorků, výdej vzorkovnic, informace
Úterý 6:30 – 7:30 - Příjem vzorků, výdej vzorkovnic, informace
Středa 6:30 – 7:30 - Příjem vzorků, výdej vzorkovnic, informace
Čtvrtek 6:30 – 7:30 - Příjem vzorků, výdej vzorkovnic, informace
Pátek 6:30 – 7:30 - Výdej vzorkovnic, informace
Po telefonické domluvě (tel. 602 768 989) i mimo uvedenou provozní dobu.

PRACOVNÍ A MIMOPRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Ing. Renata Wircińská, Tel: 602 481 010, E-mail: renata.wircinska@zuusti.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Ladislav Černý, Tel: 734 579 059, E-mail: ladislav.cerny@zuusti.cz

 

 

KDE NÁS NAJDETE

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky