Pokyny pro organizace a firmy

Pro zaměstnance Vaší organizace, firmy nabízíme:

 • očkování proti klíšťové encefalitidě
 • očkování proti chřipce
 • očkování pracovníků před výjezdem do zahraničí včetně antimalarické profylaxe
 • provádíme testování na infekci HIV/AIDS a zajišťujeme vystavení certifikátu, který je nutný pro pracovní pobyty v  některých zemích.

Organizace a firmy, které hradí očkování svým zaměstnancům, mohou objednat očkování hromadně. Pro úhradu očkování můžete využít příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jiných fondů.

Postupujte prosím podle následujících instrukcí:
Vaši zaměstnanci se na očkování mohou dostavit do ordinace Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni, oddělení očkování a cestovní medicíny, 17. listopadu 1, 301 00 Plzeň nebo můžeme zorganizovat očkování přímo ve Vaší organizaci, firmě.

V případě očkování v naší ordinaci se klienti nemusí předem objednávat, mohou přijít kdykoli v našich ordinačních hodinách (viz ordinační hodiny), je možné domluvit i jinou dobu očkování mimo ordinační hodiny.

Objednávku očkování pro Vaše zaměstnance:

 1. nejprve telefonicky na tel.: 371 408 502 (dohodnutí předběžného provedení očkování, organizace)
 2. vystavení písemné objednávky na očkování

Na objednávku očkování pro Vaše zaměstnance prosím uveďte:

 • název organizace/firmy
 • datum vystavení a číslo objednávky
 • jméno osoby, která objednávku vystavila
 • jméno kontaktní osoby, která očkování ve vašem podniku zařizuje nebo organizuje, její telefon a e-mail
 • druh očkování, který požadujete
 • počet vakcín nebo počet osob, pro které očkování objednáváte (! některé vakcíny mají více dávek ve schématu, je dobré uvést např. objednáváme 1. a 2. dávky očkování proti klíšťové encefalitidě)
 • předběžnou cenu očkování
 • domluvený datum a místo očkování nebo období, ve kterém má být očkování provedeno (např. 1. pololetí příslušného roku)
 • fakturační údaje: IČO, DIČ organizace (pokud máte přiděleno), bankovní spojení
 • přílohou objednávky je jmenný seznam osob, pro něž očkování objednáváte

Objednávku zašlete na adresu: Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17. listopadu 1, 301 00 Plzeň

Poplatek za očkování může být uhrazen:
přímou platbou – Váš zaměstnanec v ordinaci uhradí poplatek za očkování, vystavíme mu účtenku, která je mu zpětně proplacena zaměstnavatelem. V tomto případě poučte zaměstnance, jaké náležitosti má účtenka mít. Běžně tiskneme potvrzení o zaplacení, na němž je jméno, rodné číslo a bydliště klienta. Pokud potřebujete mít na účtence název organizace/firmy, vystavujeme ručně psaný Příjmový pokladní doklad. Název firmy a další nutné náležitosti uvedené na účtence nám sdělí Váš zaměstnanec.
fakturou – pro platbu fakturou potřebujeme písemnou objednávku s uvedením informací (viz výše) a jmenný seznam osob, pro něž očkování objednáváte

Informaci, že očkování bude hrazeno fakturou nebo požadavek na vystavení ručně psané účtenky sdělí klient ihned po vstupu do ordinace.

Fakturu za očkování Vašich zaměstnanců vystavujeme po ukončení očkování nebo v případě složitějších a déletrvajících očkování provádíme dílčí a závěrečnou fakturaci. Splatnost faktury je 20 dní ode dne vystavení faktury.

 

 

 

 

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb