Oddělení podpory zdraví

Zákon 258/2000 ukládá zdravotním ústavům povinnost podílet se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, jakož i na výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví, na poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví.

Charakteristika činnosti oddělení podpory zdraví:

• poskytování specializovaných poradenských, výchovných, konzultačních služeb v oblasti podpory zdraví
• tvorba a řešení programů MZ ČR v ochraně a podpoře veřejného zdraví
• naplňování intervenčních strategií v oblasti podpory zdraví
• organizace cílené zdravotní výchovy zaměřené na rizikové faktory životního stylu
• příprava a organizace informačních a popularizačních kampaní v oblasti podpory zdraví s vlivem na nejširší skupiny obyvatelstva

Nabídka služeb:

• programy primární prevence pro základní a střední školy
Hravě o prevenciprogram primární prevence pro školy, operační manuál
• informační a popularizační kampaně v oblasti podpory zdraví s vlivem na nejširší skupiny obyvatel (Dny zdraví aj.)
• specializované poradenské služby v oblasti podpory zdraví

Poradna podpory zdravíporadna, metodika, kurz zdravého životního stylu
• přednášky, besedy, workshopy zaměřené na rizikové faktory životního stylu

K o n t a k t:

Vedoucí oddělení: Mgr. Anna Milerová,
anna.milerova@zuusti.cz, telefon : 734 448 939

Máte-li dotaz či požadavek k nabízeným službám, využijte, prosím, jednoduchý formulář v pravé části obrazovky (Poptávka služeb).

Projekty

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky