Odběry vzorků ovzduší pro stanovení genotoxicity

Vzorky byly odebírány v rámci odběrové kampaně, která proběhla v období 14. února až 1. března 2017 na dvou odběrových místech: Lom u Mostu, poblíž kontejneru ČHMÚ a v Německu v obci Deutschneudorf, Festwiese poblíž mobilního odběrového zařízení partnera projektu TROPOS. Dále byly současně odebrány filtry ze dvou stanic v odběrové síti LfULG Sachsen: Leipzig-Mitte, městská stanice s vysokou dopravní zátěží Willy-Brandt-Platz/Am Hallischen Tor a Collmberg, na vrcholové plošině, pozaďová stanice.

Geografická data stanic:

1)      Lom kontejner ČHMÚ: 50°35’08.83″ N  13°40’24.21″ E, 362 mnm

2)      Deutschneudorf, Festwiese:  50°36’11.75″ N  13°27’55.68″ E, 767 mnm

3)      Leipzig-Mitte: 51°20’38.30″ N  12°22’31.47″ E, 109 mnm

4)      Collmberg, Bergplateau, 51.3039444N, 13.0093611E, 313 mnm

Odběry a vážení filtrů bylo provedeno laboratořemi ZÚ UL (1+2), resp. BfUL Radebeul (3+4).

Fotografie odběrových míst jsou uvedeny na konci textu.

Odběry byly prováděny odběrovými zařízeními Digitel (1+2), resp. TMW (3+4), průtokem 500 l/min po dobu ~24 hodin. Odběrové křemenné filtry byly po ekvilibraci před a po expozici zváženy a předány k dalšímu zpracování.

 

Naměřené hodnoty:

Koncentrace prašného aerosolu na měřících místech v průběhu kampaně.

Datum Lom u Mostu Deutschneudorf Leipzig-Mitte Collmberg
17.02.2017

12,08

10,38

32,8

16,4

18.02.2017

16,26

10,50

24,2

9,1

19.02.2017

26,17

13,95

24,6

12,9

20.02.2017

13,37

4,36

22,2

11,3

21.02.2017

14,26

6,82

18,2

5,5

22.02.2017

10,26

2,70

11,7

2,0

23.02.2017

13,16

5,85

12,2

2,0

24.02.2017

9,56

9,06

15,0

2,0

25.02.2017

14,52

13,66

23,1

8,1

26.02.2017

30,12

8,92

22,6

7,2

27.02.2017

37,79

15,34

29,8

6,8

28.02.2017

13,69

5,62

16,5

2,0

01.03.2017

17,57

7,07

11,2

2,0

02.03.2017

12,25

11,12

12,7

5,6

Průměr/max/min 17,22/37,79/9,56 8,95/15,34/2,7 19,77/32,8/11,2 6,64/16,4/2

koncentrace PM10 jsou uvedeny v µg/m3.

 

Obrazová dokumentace:

Lom u Mostu

 

odběrové zařízení                                                                                 jeden z odebraných filtrů

 

 

kontejner ČHMÚ v Lomu u Mostu

 

 

Deutschneudorf

 

instalace zařízení                                                                            jeden z odebraných filtrů

den otevřených dveří 25. února 2017

fotografie: Ivan Beneš + David Šubrt

 

Leipzig – Mitte

Zdroj: Google Earth

 

Collmberg

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky