Odběry vzorků ovzduší pro směrové odběry

 

Vzorky byly odebírány v rámci odběrové kampaně, která proběhla v období 14. února až 1. března 2017 a byly odebírány na dvou odběrových místech: Lom u Mostu, poblíž kontejneru ČHMÚ a v Německu v obci Deutschneudorf, Festwiese poblíž mobilního odběrového zařízení partnera projektu TROPOS.

Geografická data stanic:

1)      Lom – kontejner ČHMÚ: 50°35’08.83″ N  13°40’24.21″ E, 362 m.n.m

2)      Deutschneudorf, Festwiese:  50°36’11.75″ N  13°27’55.68″ E, 767 m.n.m

Odběrová zařízení byla vlastní konstrukce. Princip odběru spočívá v tom, že odběrové zařízení měří směr a rychlost větru po dobu 1 minuty. Pokud rychlost větru přesahuje 0,5 m/s, potom se odběr přepne do příslušného odběrového kanálu; je-li rychlost pohybu vzduchových mas menší, pak je odběr vzduchu přepnut do kanálu „bezvětří“. Vzduch je prosáván nejdříve předkolonkou s jodidem draselným (pro odstranění ozónu, který by mohl negativně ovlivnit stanovení) a poté kolonkou naplněnou silikagelem, impregnovaným 2,4-dinitrofenylhydrazinem. Ta umožňuje selektivní záchyt a současnou derivatizaci karbonylových sloučenin na odpovídající 2,4-dinitrofenylhydrazony.

Na obou odběrových místech byly zvoleny 3 kanály pro odběr vzorků vzduchu z různých směrů větru + 1 kanál „bezvětří“. V Lomu u Mostu se jednalo o směry 30°-149° kanál 1, 150°-269° kanál 2, 270°-29°kanál 3. „Bezvětří“ bylo na obou odběrových místech odebíráno do kanálu 4. V Deutschneudorfu bylo rozdělení toto: 0°-119°(kanál 1) 120°-239°(kanál 2) a 240°-359°(kanál 3). Zakreslení na mapě je patrno z obrázků na konci textu, kde jsou rovněž i fotografie odběrových míst a odběrového zařízení.

Odběry vzorků byly provedeny laboratořemi ZÚ UL, Dr. I. Benešem a P. Hajasem. Odběry byly prováděny po dobu 12 dní. Zpracování odběrových protokolů provedl Dr. I. Beneš.

Po odběrech vzorků a zpracování odběrových protokolů byly vzorky odeslány k další analýze.

 

Obrazová dokumentace:

přístroje:

Montáž zařízení

 

Lom u Mostu

odběrové segmenty

mapy.cz

 

kontejner ČHMÚ v Lomu u Mostu

 

Deutschneudorf, odběrové segmenty

fotografie: Ivan Beneš + David Šubrt

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky