Očkování Hradec Králové

 

Ordinace očkování Hradec Králové

Adresa:

Habrmanova 154, 501 01 Hradec Králové (orientační mapka zde)

Vedoucí lékař:

MUDr. Hana Řádová, Ph.D.

E.mail

hana.radova@zuusti.cz

Telefon:

495 075 180, 728 173 742

Lékaři

MUDr. Zora Hynková 495 075 185 zora.hynkova@zuusti.cz

MUDr.Klára Průšová 495 075 185, 495 075 181 klara.prusova@zuusti.cz

Ordinace

Naďěje Kádková 495 075 182, nadeje.kadkova@zuusti.cz

Miroslava Hrubecká 495 075 185, miroslava.hrubecka@zuusti cz ,

Monika Krečmerová 495 075 182, monika.krecmerova@zuusti.cz

Ordinační hodiny:

Pondělí

7.30 – 11.30

12.00 – 13.30

Úterý

7.30 – 11.30

12.00 – 13.30

Středa

7.30 – 11.30

12.00 – 13.30

Čtvrtek

10.00 – 11.30

12.00 – 17.00

Pátek

zavřeno

Cestovní medicína

Očkování proti žluté zimnici (včetně vydání Mezinárodního očkovacího průkazu): ano

Antimalarická profylaxe : ANO

Další doporučená očkování pro cestovatele: ANO

Konzultace před a po návratu z cest v problematice cestovní medicíny: ANO

  • provádí doporučená očkování dospělých i dětí
  • očkování zaměstnanců (chřipka, klíšťový zánět mozku, žloutenka A a B)
  • speciální očkování pro cesty do zahraničí včetně vystavení mezinárodního očkovacího průkazu
  • anonymní testování krve na HIV / AIDS ( do 24hod., příp. do 14 dnů).
  • poradenskou a konzultační činnost pro cesty do zahraničí

Očkování exponovaných pracovníků (nebo cestovatelů)

Kromě lékařského vyšetření pracovníků v rámci závodní preventivní péče je na našem pracovišti možné i jejich očkování proti řadě onemocnění. Některá očkování lze po dohodě se zaměstnavatelem zajistit pro skupiny osob, které jsou v rámci svého zaměstnání těmto onemocněním vystaveny.

 

Mezi nejčastější očkování, která přicházejí v úvahu patří: virová hepatitida A+B, klíšťová encefalitida, chřipka.

 

Všechna uváděná očkování provádíme i pro soukromé osoby.

Na všechna očkování, s výjimkou očkování proti vzteklině, většina zdravotních pojišťoven přispívá.

Vedle zmiňovaných existují další očkování, která jsou buď nařízená nebo doporučovaná při pobytech v rizikových zahraničních destinacích. Jejich rozsah závisí na problematice dané země a je nutné, je vždy s dostatečným časovým předstihem konzultovat a následně zahájit očkování.

Prakticky vždy doporučujeme očkování proti virové hepatitidě A+B a tyfu. Z dalších uvádíme očkování proti meningokokové meningitidě, dětské obrně, vzteklině, žluté zimnici, event. choleře. Součástí těchto očkování je vystavení mezinárodního očkovacího průkazu a další pokyny a  informace pro klienty. Vždy je nutné platné očkování proti tetanu, které je zajišťováno prostřednictvím praktického lékaře.

 

Kontakty:

  • MUDr. Hana Řádová, Ph.D., hana.radova@zuusti.cz, tel.: 495 075 180, 728 173 742
  • MUDr. Klára Průšová, klara.prusova@zuusti.cz, tel.: 495 075 181, 495 075 185
  • MUDr. Valerie Hassmanová, CSc., valina.hassmanova@zuusti.cz, tel.: 495 075 181, 495 075 185
  • MUDr.Zora Hynková tel.: 495 075 181, 495 075 185

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky