Systém kvality

AKREDITACE DLE ISO ČSN EN ISO 17025

Centrum hygienických laboratoří

Rozbory vod, potravin, kosmetiky, předmětů běžného užívání ( hraček, materiálů pro styk s potravinami,…), lihovin, peloidů, odpadů, kalů, sedimentů, kompostů, písků, azbestu, biologických materiálů a ovzduší. Testy ekotoxicity, senzorická stanovení. Kontrola sterilizátorů, sterility a dezinfekčních prostředků. Akreditované odběry. Měření hluku, vibrací, osvětlení, mikroklimatu, elektromagnetického záření, radonu, stanovení prašnosti a chemických škodlivin. Další analýzy dle požadavku.

Osvědčení o akreditaci
Příloha k osvědčení o akreditaci

AKREDITACE DLE ISO ČSN EN ISO 15189

Akreditace v odbornostech alergologie a klinická imunologie a Lékařská mikrobiologie.

Oddělení laboratorní imunologie Ústí nad Labem a Laboratoř imunologie Praha

Osvědčení o akreditaci Příloha k osvědčení o akreditaci

Oddělení lékařské mikrobiologie Plzeň

Osvědčení o akreditaci
Příloha k osvědčení o akreditaci

Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha

Osvědčení o akreditaci
Příloha k osvědčení o akreditaci

 

CERTIFIKACE DLE ISO ČSN EN ISO 15189 – NASKL ČLA JEP

Certifikace v odbornosti lékařská mikrobiologie

Oddělení lékařské mikrobiologie Ústí nad Labem

Osvědčení

Oddělení lékařské mikrobiologie Kladno

Osvědčení

 

AUTORIZACE SZÚ PRAHA

Centrum zdravotnických služeb

Oddělení fyziologie a psychologie práce, pracoviště Hradec Králové – detail laboratoře

Osvědčení
Osvědčení sety

Oddělení fyziologie a psychologie práce, pracoviště Ústí nad Labem – detail laboratoře

Osvědčení

Oddělení fyziologie a psychologie práce, pracoviště Plzeň – detail laboratoře

Osvědčení

 

CERTIFIKACE DLE ISO 9001

Centrum imunologie a mikrobiologie

Oddělení přípravných provozů Ústí nad Labem a Plzeň

Certifikát

 

CERTIFIKACE DLE ISO 13485

Centrum imunologie a mikrobiologie

Oddělení přípravných provozů Ústí nad Labem a Plzeň

Certifikát

 

CERTIFIKACE SUKL

Centrum hygienických laboratoří

Oddělení farmacie – detail laboratoře

Humánní léčivé přípravky a Humání hodnocené léčivé přípravky

ROZHODNUTÍ SÚJB

Centrum hygienických laboratoří

Rozhodnutí o udělení povolení
Rozhodnutí o udělení oprávnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky