Veřejné zakázky

Upozornění
Tato stránka není profilem zadavatele ve smyslu § 28 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších úprav (dále ZZVZ).

Profil zadavatele – Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem je na elektronické adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilZdravotni-ustav-Usti-nad-Labem

Na tomto profilu je zveřejňována pod příslušným ID zadávací dokumentace veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce i další povinné doklady. Zároveň je užíván jako certifikovaný elektronický nástroj (eGORDION v. 3.3 – Tender arena) pro příjem nabídek a komunikaci s dodavateli.

 

 

Nabídka odprodeje

 

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky