Povinné informace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Rozpočet na rok 2018 s výhledem do roku 2020

Protikorupční strategie – více zde

Povinnost poskytovatelů zdrav. služeb o zveřejňování informací o možnosti podat stížnost a o postupu pro vyřizování stížností na internetových stránkách – více zde

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb