O nás

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je zdravotnické zařízení, příspěvková organizace. Zřizovatelem zdravotního ústavu je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Statutárním orgánem zdravotního ústavu je ředitel, kterého jmenuje na návrh hlavního hygienika ministr zdravotnictví ČR. Právním předpisem, na jehož základě zdravotní ústav vznikl, je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů. Postavení a působnost Zdravotního ústavu je upraveno v § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a Statutem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, schváleným MZ ČR.

Od 1.6.2012 práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a veškeré závazky Zdravotního ústavu se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové a v Pardubicích přechází na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, který je jejich nástupnickou organizací.

Provoz na všech pracovištích bude fungovat stejně jako před změnou – sloučením zdravotních ústavů. Pro naše klienty, odběratele, pacienty a dodavatele to znamená, že se nic nemění a veškeré kontakty a dosavadní spolupráce zůstávají z naší strany zachovány.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

 

Zdravotní ústav je dle prováděných činností rozdělen na centra:

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb