Mezinárodní projekt AURORA

Videospot ke stažení

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je zapojen do mezinárodního projektu Aurora podporující screening rakoviny děložního čípku. . Vyzkoušejte si test: „Co víte o rakovině děložního čípku“. Více na www.aurora-project.eu/cs/. Garantem projektu MUDr. Eva Jílková

Již třetí rok probíhá projekt AURORA, jehož nejdůležitější částí je podpora screeningu rakoviny děložního čípku. I vzhledem k tomu, že v počtu nových případů a úmrtí na rakovinu děložního čípku se ČR řadí mezi 15 zemí s nejvyšším výskytem v Evropě

Dne 22. ledna 2013 proběhla na Krajském úřadě Ústeckého kraje tisková konference k problematice karcinomu děložního čípku, za účasti odborníků: MUDr. Alena Šteflová Ph.D. – Kancelář WHO v České republice, MUDr. Petr Veselský – ředitel Regionální pobočky  VZP Ústí nad Labem , MUDr. Petr Sudek – Centrum onkogynekologické prevence Ústí n.L. , MUDr. Eva Jílková - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, koordinátor projektu AURORA

Tisková zpráva

foto1             foto2

Dne 1. března 2012 v 10 hodin byla oficiálně zahájena putovní výstava pod záštitou MUDr. Petra Sudka: „Co gynekolog vidí a Vy ne“, kde byl představen také nový mezinárodní projekt zaměřený na podporu screeningu a prevence karcinomu děložního čípku – AURORA (www.aurora-project.eu), jehož partnerem v České republice je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Více informací o proběhlém happeningu se nachází v příloze.

Happening k prevenci karcinomu děložního čípku a podpoře screeningu - PDF dokument

Aurora výstupy: http://www.aurora-project.eu/en/web/deliverables-42

Preventivní prohlídka a rakovina děložního čípku – leták ke stažení

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky