Související legislativa – mikroklima

S měřením tepelně-vlhkostního mikroklimatu souvisí následující legislativní předpisy a normy:

  • Věstník MZ ČR 2013, částka 8 Metodický návod
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
  • Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií…
  • Vyhláška MZ č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
  • Vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
  • Vyhláška MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny…
  • Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
  • ČSN EN ISO 7726 Ergonomie tepelného prostředí – Přístroje pro měření fyzikálních veličin
  • ČSN ISO 7243 Horká prostředí – Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky