Alergologie a klinická imunologie

Oddělení laboratorní imunologie nabízí široké spektrum vyšetření v oboru alergologie a klinická imunologie (buněčná imunita, humorální imunita, autoimunita, alergologie, antiinfekční imunita, infertility). Laboratoř je akreditovaná dle ČSN EN ISO 15189 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Přehled prováděných vyšetření je k dispozici v Laboratorní příručce a na www.imunol-usti.cz.

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA, ŽÁDANKY A DOKUMENTY KE STAŽENÍ
SYSTÉM KVALITY

Poskytované služby:

Vyšetření buněčné imunity

 • Imunofenotypizace buněčných populací metodou průtokové cytometrie
 • Funkční testy

Stanovení imunologických parametrů v tělních tekutinách (humorální imunita)

 • Proteiny v séru kvantitativně (imunoglobuliny, proteiny akutní fáze zánětu) i kvalitativně (diagnostika monoklonálních gamapatií)
 • Proteiny v dalších tělních tekutinách (mozkomíšní mok, sliny, moč, výpotek)
 • Specifické protilátky, včetně protilátek proti infekčním agens
 • Autoprotilátky (systémová a orgánově specifická autoimunita)
 • Specifické IgE, ECP, tryptáza, histamin, DAO
 • Postvakcinační hladiny protilátek (hepatitidy A, B a C, klíšťová encefalitida, tetanický toxoid, spalničky a další infekční agens)
 • Stanovení protilátek proti HIV s možností vystavení certifikátu o průkazu nepřítomnosti anti-HIV protilátek za úplatu

Infertility

 • Stavy imunologicky podmíněné neplodnosti

Likvorologie

 • Základní i specializovaná likvorologická vyšetření

Přímá diagnostika infekčních agens metodami molekulární biologie

 

Služby

 • příprava bakteriálních autovakcín
 • odběry biologického materiálu v odběrové ambulanci
 • odběrový materiál
 • svoz biologického materiálu a likvidace infekčního odpadu
 • zasílání výsledků elektronicky pomocí modulu MISE Stapro
 • možnost vzdáleného přístupu do laboratorního informačního systému laboratoře (Web LIMS)

 

 

 

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky